Odpowiedzialność za środowisko i odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój

W firmie Danstoker jesteśmy przekonani, że nie ma sprzecznych interesów między rozwojem finansowym a ochroną środowiska i oba powinny służyć wspólnym celom, teraz i w przyszłości. Danstoker przygotował więc własną Kartę Środowiskową w oparciu o 16 zasad Karty Środowiskowej ICC.

Zielona produkcja

W firmie Danstoker produkcja kotłów może być z całą pewnością nazwana “zieloną”.

Kotły produkowane przez Danstoker do spalania samej biomasy oszczędzają środowisku około 453 000 ton emisji CO2 rocznie, ale obok tego przyczynia się do tego kocioł odzysku ciepła i ekonomizery, które mogą jeszcze lepiej wykorzystać ciepło ze spalin i z innych procesów, jak również ogólnie wyższa wydajność naszych kotłów. To wszystko razem sprawia, że ten wynik w rzeczywistości jest dużo większy.

Plus:

  • Dwie trzecie czasu spędzonego przez personel firmy Danstoker poświęcane jest kotłom na biomasę (CO2 neutralne)
  • Ponad 99% materiału w kotle Danstoker może zostać poddane recyklingowi w przypadku złomowania kotła (zrównoważona produkcja)
  • Własne ogrzewanie stosowane w Danstoker oparte jest na paliwach CO2 neutralnych (redukcja emisji o ok. 500 ton CO2 rocznie).
  • Danstoker dokłada starań, aby usprawnić swoje procesy produkcyjne w celu zminimalizowania emisji CO2.

– miejsce pracy, które znakomicie wpasowuje się w pojęcie Czystej Technologii.

“Trade and Industry’s declaration on sustainable development“

Społeczna odpowiedzialnoś biznesu ”CSR”

Według definicji: “ Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. “. EU (2001) Corporate Social Responsibility.

Danstoker dokłada wszelkich starań, aby pracować zgodnie z tą definicją, co wyraźnie odzwierciedla wizja Grupy Danstoker:

  • Być firmą odpowiedzialną etycznie i społecznie, szanującą i rozwijającą ludzi z nią powiązanych.
  • Być firmą uznającą swoją odpowiedzialność za udział w prawodawstwie, stosującą zasady demokracji i szanującą tradycje – zarówno lokalne , jak i międzynarodowe. Podejmującą konkretne działania w celu opracowania rozwiązań, które są zarówno zoptymalizowane pod względem ekologicznym, jak i dbają o zachowanie zasobów naturalnych