Absorpcyjne pompy ciepła i agregaty absorpcyjne

Absorpcyjne pompy ciepła

Konstrukcja absorpcyjnych pomp ciepła firmy Danstoker opiera się na potrzebie optymalizacji energii. W przeciwieństwie do sprężarkowej pompy ciepła, absorpcyjna pompa ciepła jest zasilana wysokotemperaturowym źródłem energii (zamiast źródłem energii elektrycznej).

Absorpcyjne pompy mają zdolność wychładzania w zakresie od 150 kW do 5000 kW. Pompa ciepła czerpie energię z systemu w celu uruchomienia generatora, a także przekazuje zaczerpniętą energię do systemu wraz z energią pobieraną z ciepła odpadowego (gazów spalinowych) przez parownik. Stosunek całkowicie wyprodukowanej energii do energii zaczerpniętej wynosi 1.7. Ten współczynnik jest znany jako wartość COP.

Energia zasilająca (pomocnicze źródło ciepła), absorpcyjne pompy ciepła:

 • Gaz/ biogaz

 • Gorące gazy (około 400 ° C)

 • Gorąca woda (min. 140° C)

 • Para

Agregaty absorpcyjne

Agregaty absorpcyjne firmy Danstoker bazują na potrzebach przemysłowych procesów chłodzenia i klimatyzacji w budynkach.

W procesach przemysłowych wykorzystuje się energię elektryczną do krytycznych procesów chłodzenia, jednakże montaż agregatu absorpcyjnego pozwala firmom przemysłowym  odzyskać swoje ciepło odpadowe i wykorzystać je w procesach chłodzenia.

W standardzie agregaty posiadają parownik wychładzający o wydajności od 50 kW do 3 500 kW. W razie potrzeby można zaprojektować kombinację kilku jednostek w celu osiągnięcia większej wydajności.

Ciepło odpadowe jest wykorzystywane jako pomocnicze źródło ciepła dla wewnętrznego cyklu agregatu chłodniczego, co daje stosunek pomiędzy całkowitą produkcją energii a tą pobraną odpadowego ciepła –  0,7 do 0,8. Aby uwolnić całkowitą energię generowaną przez ciepło odpadowe + chłodzenie procesowe, obieg ciepłej wody pompy ciepła musi być podłączony do wieży chłodniczej i odprowadzany do atmosfery.

Chłodzenie agregatów absorpcyjnych może być zaprojektowane tak, aby osiągnąć temperaturę parowania na poziomie  -5 ° C w jednostce wody / LiBr. W rezultacie temperatura zamarzania może być osiągnięta przy użyciu osprzętu, który nie podlega dyrektywie ciśnieniowej (PED), eliminując tym samym konieczność corocznych kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru.

Energia zasilająca (pomocnicze źródło ciepła), agregat absorpcyjny:

 • Gorąca woda (aż do 80 °C)

 • Gorące gazy (aż do 270 °C)

ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA

 • Gazy spalinowe, para lub woda wysokotemperaturowa
 • Typ
 • Pompa ciepła typu I. Zastosowanie w ciepłownictwie oraz w przemyśle
 • Dane techniczne
 • Gorąca woda: do 80 °C. Pozyskiwanie ciepła z: gazów spalinowych, pary, gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. COP: 1,7 – 1,85
 • Moc znamionowa (kW)
 • Wydajność: 500 – 40 000 kW

ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA STALE ZASILANA PALIWEM

 • Olej/Gaz
 • Typ
 • Pompa ciepła typu I. Zastosowanie w ciepłownictwie oraz w przemyśle
 • Dane techniczne
 • Gorąca woda: do 80 °C. Pozyskiwanie ciepła z: NP, LPG, CNG lub HSD. COP: 1,4 – 1,45
 • Moc znamionowa (kW)
 • Wydajność: 200 – 10 000 kW

AGREGAT ABSORPCYJNY

 • Gazy spalinowe lub ciepła woda
 • Typ
 • Typ instalacji w zależności od potrzeb projektowych. Schładzanie i klimatyzacja.
 • Dane techniczne
 • Najniższa temperatura schłodzonej wody na wyjściu: -5°C, projektowa temperatura wody na wejściu 25 – 32°C. Min. temperatura wody na wejściu 10°C. Źródło ciepła: gazy spalinowe już od 270 °C lub woda (80-120°C). COP: 0,7 – 0,8
 • Moc znamionowa (kW)
 • Wydajność: 50– 3 500 kW