Wizja firmy Danstoker

Wizją firmy Danstoker jest:

  • Zarządzanie Danstoker jako atrakcyjną i opłacalną ekonomicznie firmą, zdolną do przyciągnięcia i utrzymania pracowników w umiejętnie zarządzanym środowisku pracy, charakteryzującym się  wspólnotą poglądów i zdecentralizowaną delegacją odpowiedzialności.

  • Produkować obiektywnie konkurencyjne produkty dzięki wykorzystaniu zasobów ludzkich i materialnych w Danii i za granicą.

  • Promować swoje produkty za pośrednictwem profesjonalnych partnerów dzięki aktywnym działaniom sprzedażowym i inicjatywom na wybranych rynkach.

  • Być otwartym na potrzeby naszych klientów i dostarczać produktów wysokiej jakości zgodnie z ustalonymi zasadami, terminami, warunkami i cenami.

  • Wyróżniać się jako firma o profilu „zielonej technologii” – producent ekologicznie zrównoważonych produktów.