Miljø og socialt ansvar

Bæredygtighed

Danstoker er af den opfattelse, at der må være et fælles mål for, ikke en konflikt mellem, økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse, både nu og i kommende generationer. Danstoker har derfor udarbejdet et miljøcharter, forankret i ICC’s 16-punkts Miljøcharter.

Grøn produktion

Danstoker’s kedelproduktion kan med rette kaldes grøn.

Alene de kedler, Danstoker producerer til fastbrændsel, sparer miljøet for ca. 435.000 ton CO2 på årsbasis, men hertil kommer afgaskedler og economisers, der udnytter røggassernes varme fra andre processer endnu bedre, samt de højere virkningsgrader på vore øvrige kedler, så det reelle tal er væsentligt større.

Desuden:

  • 2/3 af Danstokers medarbejderes tid anvendes på bio-kedler (COneutrale produkter)
  • Over 99% af en Danstoker kedel kan genanvendes, når kedlen skrottes (bæredygtig produktion)
  • Danstoker opvarmes selv med COneutralt brændstof (besparelse ca. 500 ton CO2/år).
  • Danstoker arbejder målbevist på at forbedre produktionsprocesserne, så COemissionen minimeres.

– en arbejdsplads, der falder ind under Ren Teknologi.

“Erhvervslivets erklæring for bæredygtig udvikling“

Social ansvarlighed ”CSR”

“CSR defineres som virksomhedernes frivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter“. EU (2001) Corporate Social Responsability.

Danstoker arbejder målbevist efter denne definition, og det afspejles tydeligt i Danstoker gruppens vision, hvor to af visionens hovedtemaer lyder:

  • Være værdsat som en virksomhed med et socialt og etisk ansvar, der respekterer og udvikler de mennesker, vi har tilknytning til og indflydelse på.
  • Være en virksomhed, der vedkender sig sit ansvar over for lovgivning, demokratiske spilleregler og traditioner – lokalt såvel som internationalt – og som arbejder målbevidst med miljøoptimale og ressourcebevarende løsninger.