Certyfikat ISO

Działaność frmy Danstoker opiera się na certyfikowanym systemie zarządzania, którego głównym celem jest zapewnienie jak najlepszych wyników i rezultatów dla wszystkich naszych partnerów, klientów oraz dla otoczenia biznesowego. Nasze certyfikaty obejmują odpowiednio ISO 14001, ISO 9001 i EN 3834-2 w zakresie ochrony środowiska, jakości i spawania.

Cele naszego systemu zarządzania środowiskowego opierają się na światowych zasadach ONZ, z których wybraliśmy cztery zasadnicze, zgodnie z którymi możemy dokonać szczególnej zmiany w związku z opracowywaniem innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań kotłowych poprzez właściwą produkcję zbiorników ciśnieniowych i innych konstrukcji spawanych.

Nasz system zarządzania jakością został opracowany w celu zapewnienia ciągłej optymalizacji, w celu zapewnienia naszym partnerom biznesowym możliwie najlepszych wyników oraz poprawę naszej konkurencyjności poprzez regularne doskonalenie naszych procesów. Systematycznie kontrolujemy nasze usługi i stawiamy sobie progresywne cele dla naszego ciągłego rozwoju.

Nasze fabryki posiadają certyfikaty potwierdzające najwyższe standardy prac spawalniczych.
Produkujemy kotły i urządzenia ciśnieniowe zgodnie z EN 12952, EN 12953 i EN 13445, a także zgodnie z normami ASME, JIS i SII. Produkujemy również konstrukcje spawane zgodnie z normami EN 1993, EN1090 i DNV-OS-C401 ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji dynamicznych i o większej grubości ścian.