Wyposażenie dodatkowe

 • Ekonomizery (rekuperatory)

 • Pompy wody zasilającej

 • Pompy obiegowe

 • Zbiornik wody uzupełniającej

 • Odgazowywacze

 • Rozprężacz odmulin i odsolin

 • Automatyczny system regulujący zasilanie wody 

 • Instalacja palników dostosowanych do potrzeb klienta

 • Kominy 

 • System automatycznego odmulania

 • System automatycznego czyszczenia kotła

 • Chłodnica próbek wody kotłowej

 • Wyposażenie do bezobsługowej pracy przez 72 h.