Odgazowywacze

Wybór odgazowywacza jest zależny od ilości pary wytworzonej w kotle.

Ponadto woda uzupełniająca musi mieć minimalny czas przetrzymania wynoszący ½ godziny w odgazowywaczu.

Jeżeli wymagana zawartość tlenu jest mniejsza niż 0,05 mg/l, odgazowywacz będzie wyposażony w kopułę.

Skontaktuj się z firmą Danstoker w celu uzyskania dokładnych informacji o cenie.