Kotły elektryczne

Globalna nadwyżka produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej i wiatrowej oferuje korzyści finansowe we współpracy z kotłami elektrycznymi w ciepłownictwie i przemyśle.

Dosyć często miejskie ciepłownie decydują się na porzucenie paliw kopalnych na rzecz kotłów elektrycznych w celu zgromadzenia ciepła do zbiornika akumulacyjnego instalacji w momencie, gdy cena energii elektrycznej jest niska. Oznacza to bardziej zgodne ze środowiskiem działanie i zmniejsza podatność na wahania cen energii.

Przedsiębiorstwa przemysłowe mają podobne możliwości wykorzystania kotłów elektrycznych jako substytutów  kotłów wodnych i parowych. Analizy kosztów i korzyści wykazały, że kotły elektryczne są bardziej konkurencyjne i poprawiają również wyniki w obniżaniu emisji CO2.

Elektryczne kotły charakteryzują się solidną konstrukcją i szerokim zakresem regulacji. Jeśli chodzi o instalację, obsługę i konserwację, to są one zazwyczaj ekonomiczniejsze niż konwencjonalne kotły, ponieważ nie potrzebują komina ani części mechanicznych.

Rozróżnia się dwa typy kotłów elektrycznych:

 • Kotły niskonapięciowe
 • Kotły wysokonapięciowe

Danstoker produkuje typ niskonapięciowy.

Slide left to openslide right to close

Control cabinet

Slide left to openSlide right to close

Power cabinet

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji

  Kocioł elektryczny niskonapięciowy

  Typ: Kocioł wodny / wodny wysokotemperaturowy lub kocioł parowy

  Zasilanie: Energia elektryczna (3×400 V lub 3x 690 V)

  Wydajność pary: 600 – 8.400 kg/h  ( 3 x 690 V). 600 – 5.500 kg/h (3 x 400 V)

  Moc znamionowa: 400 –5 500 kW (3×690 V). 400 – 3600 kW (3x400V)

  Ciśnienie: LTHW: 6 barg, HTHW: 10 barg, Steam: 13 barg