Danblast

Wyłączenie kotła do procedury czyszczenia generuje zawsze znaczne wydatki. Ponadto, przed czyszczeniem wraz z zanieczyszczaniem powierzchni grzewczych sprawność kotła stopniowo się zmniejsza. Opierając się na doświadczeniach z instalacji wyposażonych w automatyczny system samoczyszczenia kotła DANBLAST, Danstoker może udokumentować, że inwestycja w automatyczne systemy samooczyszczania zwraca się w 6 miesięcy!  Układ sterujący PLC typu S750 został opracowany w celu umożliwienia indywidualnej regulacji częstotliwości czyszczenia i tym samym przestoju, w zależności od konstrukcji danego kotła i używanego paliwa.

  • Łatwa instalacja

  • Ułatwiony dostęp do drzwi rewizyjnych

  • Czas otwierania zaworów strzepywaczy – tylko 50 milisekund

  • Wyjątkowo niskie zużycie sprężonego powietrza

  • 40% lepsza skuteczność w stosunku do innych systemów

  • Dyfuzja fali uderzeniowej podwyższona do 160% 

  • Uporządkowane czyszczenie każdej części kotła