Certyfikaty Grupy, QA/QC

Jako producent dostarczający kotły na skalę światową, Danstoker jest certyfikowany zgodnie z wieloma międzynarodowymi standardami jakości.

Wszystkie kotły Danstoker są zatwierdzone i oznakowane przez jednostki notyfikowane posiadające akredytację w poszczególnych krajach, gdzie są instalowane. Ma to na celu zapewnienia zgodności z normami i standardami obowiązującymi w kraju instalacji.

System Kontroli Jakości Danstoker obejmuje wszystkie procesy w całej organizacji, tj. administrację, projektowanie i produkcję – a jakość jest na bieżąco kontrolowana, poczynając od dostaw surowców aż do dostarczenia gotowego produktu.

EN ISO 3834-2 (EN 729-2)

LLOYD´S REGISTER

EAC

(R)+(NB)

(S)+(H)+(U)

ISO 9001:2015

ISI

JIS


China Special Equipment Inspection and Research Institute