W dniach 22 i 23 maja br. w Toruniu uczestniczyliśmy w konferencji „Gaz w Energetyce – technologie, eksploatacja, serwis” zorganizowanej przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Konferencja skierowana była do kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych. Tematyką wydarzenia był gaz – jako paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej. Skupiono się na korzyściach wynikających z budowy bloków opartych na gazie, dostępnych technologiach produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu.

Z przebiegu konferencji oraz z rozmów kuluarowych można odnieść wrażenie, że zakres oferowanych przez firmę Danstoker rozwiązań technologicznych doskonale wpisuje się w rozwiązania stosowane obecnie w branży energetycznej.