Den 22. og 23. maj i år. i Torun deltog vi i konferencen “Gas i energi – teknologier, drift, service” organiseret af Nowa Energia Publishing House. Konferencen blev rettet til teknisk personale og specialister inden for energi, varme og industrielle virksomheder, virksomheder, der tilbyder teknologier og interesserede institutioner, organisationer, lokale myndigheder og tekniske universiteter. Emnet for arrangementet var gas – som et økologisk brændstof til energi- og varmebranchen. Fokuset var på fordelene ved at opbygge gasbaserede blokke, tilgængelige teknologier til produktion af elektricitet og varme fra gas.

Fra konferencens forløb og fra bag-scenesamtaler kan man få indtryk af, at Danstoker-teknologiske løsninger passer perfekt til de løsninger, der i øjeblikket anvendes i energibranchen.