ISO certificering

Hos Danstoker A/S tager vores arbejde afsæt i vores certificerede ledelsessystem, som har det overordnede mål, at sikre det bedst mulige resultat for alle vores interessenter, heriblandt samfundet omkring os og vores kunder. Vores certificeringer omfatter ISO 14001, ISO 9001 og EN 3834-2 indenfor henholdsvis miljø, kvalitet og svejsning.

Målene for vores miljøledelsessystem tager udgangspunkt i de Forenede Nationers verdensmål hvor vi har udvalgt 4 mål, hvor vi kan gøre en særlig forskel i forbindelse med udviklingen af miljørigtige løsninger indenfor kedler samt selve fremstillingen af kedler og andre svejset konstruktioner. Det er vores dedikerede mål at reducere udledningen af CO2 ved at optimere anvendelsen af biobrændsel, reducere anvendelsen af materialer ved innovativt designarbejde og reducere spild ved bedre udnyttelse af ressourcerne.

Kvalitetsledelsessystemet er udviklet til løbende at sikre konstant forbedring af kvaliteten, med det for øje at levere det bedst mulige resultat til vores kunder og forbedre vores konkurrenceevne ved løbende at forbedre vores processer. Vi måler systematisk på vores ydeevne og har progressive mål for vores løbende udvikling.

Vores fabrikker er certificeret til den højeste standard indenfor svejsearbejde og producere hjemmevant kedler og trykholdigt udstyr efter blandt andet EN 12952, EN 12953 og EN 13445, samt i overensstemmelse med ASME-, JIS- og SII-standarder. Vi producerer desuden svejst konstruktioner i henhold til blandt andet EN 1993, EN1090 og DNV-OS-C401 med særligt fokus på dynamiske konstruktioner og større godstykkelser.