Danblast

Der er betydelige omkostninger forbundet med at stoppe driften af en kedel, når den skal renses. Forud for rensning har kedlen tabt virkningsgrad på grund af sodbelægninger på hedefladen. Fra anlæg, hvor Danstoker har installeret automatisk sodrensningsudstyr, kan vi dokumentere, at investeringen er tilbagebetalt på KUN 6 måneder! PLC type S750 er udviklet så skudinterval og pausetid kan justeres individuelt afhængig af kedlens design og brændselstypen.

  • Meget enkel montage

  • Ingen faste rørstykker, lågerne kan åbnes

  • Kun 50 millisekunders åbningstid på skudventilerne

  • Extremt lavt luftforbrug

  • 40% større chokbølge end andre systemer

  • Chokbølgens udbredelse er øget med 160%

  • Sektioneret rensning på hvert rørtræk