W najbliższych tygodniach nasza strona www będzie dostępna również w języku rosyjskim.

Content już został przetłumaczony, a w nadchodzących miesiącach będziemy pracować nad tłumaczeniami broszur i innych materiałów dostępnych do załadowania na stronie.