Kotły elektryczne

Globalna nadwyżka produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej i wiatrowej oferuje korzyści finansowe we współpracy z kotłami elektrycznymi w ciepłownictwie i przemyśle.

Dosyć często miejskie ciepłownie decydują się na porzucenie paliw kopalnych na rzecz kotłów elektrycznych w celu zgromadzenia ciepła do zbiornika akumulacyjnego instalacji w momencie, gdy cena energii elektrycznej jest niska. Oznacza to bardziej zgodne ze środowiskiem działanie i zmniejsza podatność na wahania cen energii.

Przedsiębiorstwa przemysłowe mają podobne możliwości wykorzystania kotłów elektrycznych jako substytutów  kotłów wodnych i parowych. Analizy kosztów i korzyści wykazały, że kotły elektryczne są bardziej konkurencyjne i poprawiają również wyniki w obniżaniu emisji CO2.

Elektryczne kotły charakteryzują się solidną konstrukcją i szerokim zakresem regulacji. Jeśli chodzi o instalację, obsługę i konserwację, to są one zazwyczaj ekonomiczniejsze niż konwencjonalne kotły, ponieważ nie potrzebują komina ani części mechanicznych.

Rozróżnia się dwa typy kotłów elektrycznych:

  • Kotły niskonapięciowe
  • Kotły wysokonapięciowe

Danstoker produkuje typ niskonapięciowy.

Kocioł elektryczny niskonapięciowy

Typ: Kocioł wodny / wodny wysokotemperaturowy lub kocioł parowy. Kocioł elektryczny niskonapięciowy. Zasilanie 400 V lub 690 V

ZasilanieEnergia elektryczna

Moc znamionowa: 400 – 4 000 kW

Wydajność pary: 600 – 6 000 kg/h

oferta@danstoker.pl wyślij zapytanie