Heatwell vekslere – economisere

Danstoker producerer røggaskøler og economisere til forskellige anvendelses område, som f.eks. olie- og gasfyrede anlæg.

Alle typer af vekslere dimensioneres ud fra hver enkelt projekt efter kundens behov. Se koncept beskrivelser nedenfor mere detaljeret anvendelses eksempler.

Economiser for Damp- og Varmtvandskedler

Følgende oplysninger skal kendes:

Economiser (Dampkedler)

 • Brændselstype (gas, olie eller kombi)
 • Dampmængde
 • Temperaturer inlet (røggas og vand)
 • Ønskede temperaturer outlet (røggas og vand)
 • Designtryk kedel

Economiser (Varmtvandskedler)

 • Brændselstype (gas, olie eller kombi)
 • Vandmængde
 • Temperaturer inlet (røggas og vand)
 • Ønsket temperatur outlet (røggas)
 • Fremløbs- og retur temperatur
 • Designtryk kedel

Ud fra ovenstående oplysninger, dimensioneres, beregnes og prissættes den aktuelle veksler.

Kontakt Danstoker med nødvendig data og få oplysning om pris.

Koncept beskrivelser

Røggas Kondenserende Economiser (Esbjerg City)

Genvinding af spildvarme (Knauf Hobro)

Røggas Re-heating SCR-system (Vattenfall, Sverige)

Røggaskøler (Vattenfall, Sverige)