Heatwell vekslere – economisere

Danstoker producerer fødevandsforvarmere og economisere for olie- og gasfyrede anlæg. Begge typer af vekslere dimensioneres ud fra hver enkelt dampkedelprojekt.

Følgende oplysninger skal kendes:

Fødevandsforvarmer

.

 • Brændselstype (gas, olie eller kombi)
 • Temperatur fødevand
 • Ønsket temperatur outlet (røggas)
 • Kedeltryk
 • Dampmængde

Economiser

(DAMPKEDLER)

 • Brændselstype (gas, olie eller kombi)
 • Temperaturer inlet (røggas og vand)
 • Ønskede temperaturer outlet (røggas og vand)
 • Designtryk

Economiser

(VARMTVANDSKEDLER)

 • Brændselstype (gas, olie eller kombi)
 • Temperaturer inlet (røggas og vand)
 • Ønsket temperatur outlet (røggas)
 • Fremløbstemperatur kedel
 • Designtryk kedel

Ud fra ovenstående oplysninger, dimensioneres, beregnes og prissættes den aktuelle veksler.

Kontakt Danstoker med nødvendig data og få oplysning om pris.