Tilbehør til hedtoliekedler

Danstoker designer, konstruerer og leverer komplette hedtolieanlæg, som er sammensat af flere forskellige komponenter:

Ekspansionsbeholder (ET)

       Download målskitse

ET er udført som en horizontal beholder og placeres altid 3 m over det højeste punkt på hedtolie anlægget.

Design data:

 • Desing norm: EN 13445-3:2009
 • Design tryk: 0,5 bar(o)
 • Max. temp.: 300°C
 • Min temp.: 20°C
 • Tryk test: 2 bar(o)
 • Medie: Termisk olie (mineral olie)
 • Plade tykkelse: 4-6 mm
 • Plade materiale: S 235 JR

Leveres som standard med mandehul og uden N2 dosering. Kan bestilles uden mandehul og med N2 dosering.

N2 pude ved hedtolie temperatur ≥ 250°C.

Servicetank (CT) 

CT er udført som en horisontal tank og placeres under ekspansionsbeholderen (ET), hvor den tilkobles hedtolie systemet på returledningen før cirkulationspumperne. Overløb og dræn fra ET tilkobles i toppen af CT. Tilsvarende føres CT udluftningsrøret op i ET.

Design data:

 • Desing norm: EN 13445-3:2009
 • Design tryk: 0,5 bar(o)
 • Max. temp.: 350°C
 • Min temp.: 20°C
 • Tryk test: 2 bar(o)
 • Medie: Termisk olie (mineral olie)
 • Plade tykkelse: 4-6 mm
 • Plade materiale: S 235 JR

Leveres som standard uden mandehul. Kan bestilles med mandehul.

En separat tømme- og fyldepumpe er tilkoblet mellem CT og hedtolie systemet.

Aflufterbeholder (DT)

       Download målskitse

DT er udført som en vertikal beholder og placeres under ekspansionsbeholderen (ET), hvor den tilkobles hedtolie systemet på returledningen.

Den tangentielle olieindgang i aflufteren sikrer optimal oxidation.

Design data:

 • Desing norm: EN 13445-3:2009
 • Design tryk: 0,5 bar(o)
 • Max. temp.: 300°C
 • Min temp.: 20°C
 • Tryk test: 2 bar(o)
 • Medie: Termisk olie (mineral olie)
 • Plade tykkelse: 4-6 mm
 • Plade materiale: S 235 JR

Blandepotte (TC)

       Download målskitse

TC er en hydraulisk blandepotte for to-kreds system. I praksis fungerer TC ved at den samme hedtoliekedel dækker et større ∆T område på sekundær siden. Denne teknologi sikrer en bedre kedelydelse, lavere energiforbrug og optimerede pumpestørrelser.

Design data:

 • Desing norm: EN 13445-3:2009
 • Design tryk: 10 bar(o)
 • Max. temp.: 300°C
 • Min temp.: 20°C
 • Tryk test: 17 bar(o)
 • Medie: Termisk olie (mineral olie)
 • Plade tykkelse: 4-6 mm
 • Plade materiale: S 235 JR

Luft forvarmer (APH)

APH leveres som ikke korrosiv luftforvarmer med et hybrid kryds- og modstrømsdesign, der er valideret af en omfattende CFD-analyse.

Modulopbygget APH hjælper med at opretholde effektiviteten selv under delbelastningsforhold.

Systemeffektivitet og NOx-emissioner er modsatrettede faktorer, der tages i betragtning ved design af APH.

Design data:

 • Design tryk: 0,4 bar(o)
 • Max. temp. røggas: 400°C
 • Max. temp. luft ud: 150°C
 • Medie: Røggas til luft

Brænder og el-tavle

Danstoker leverer N-gas, olie eller kombibrændere til hele serien af vores hedtolie kedler (TOB).

Emmisions- og effektivitetskrav er afgørende for valg af brændertypen.

Den tilhørende styretavle, kan enten leveres med en enkel mekanisk styring eller en Siemens PLC som option.

Sikkerhedsudstyret på hedtoliekedlen (TOB), er ligeså integreret i styretavlen, hvilket sikrer en enkel og sikker betjening.

Kontakt Danstoker med nødvendig data og få oplysning om pris.