Vandrørs-/Panelvægskedler

Danstoker producerer større direkte fyrede kedelenheder med strålingsparten bygget som en vandrørs- eller panelvægs sektion og konvektionsparten er en røgrørs sektion. Kedlerne kan leveres som sektionerede enheder eller sammenbyggede: Combo-kedel.

  • Varmevands-, Hedtvands og Dampkedler fyret med gasser, olier eller biobrændsel
  • Ydelser: 3-50 MW eller 5-55 t damp/h ved designtryk indtil 40 bar(o)