Med særlig fokus på vedvarende energi, deltager Danstoker på Fjernvarmens Landsmøde 2022.

Så kom forbi Danstokers træfpunkt nr. 14 og få en snak med vores dygtige team.

Måske du kommer i stødet…