Tel. +45 9928 7100|info@danstoker.com
Overheder2017-10-24T09:23:09+00:00

Overheder

Overhedere dimensioneres ud fra hver enkel dampkedelsag.

Følgende oplysninger skal kendes:

  • Ønsket damptryk

  • Ønsket damptemperatur (eventuelt reguleringsområde)

Ud fra ovenstående oplysninger beregnes, tegnes og prissættes den aktuelle overheder.

Kontakt Danstoker med nødvendig data og få oplysning om pris.