Produktsøgning

På hver produkt forside, forefindes en produktmatrix, som gør det enkelt at vælge det produkt, som matcher Jeres behov. Hvis du ikke fandt hvad du søgte, så venligst kontakt Danstoker, som står klar til at svare på dine spørgsmål.

71 produkter fundet

Beskyttet: produktsøgning

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor: Adgangskode:

Målskitser

Målskitser Olie- og gaskedler TDL OPTI .png GLOBAL 1-10MW TVB 12-22 MW Fastbrændselskedler DHF MULTIMISER VHS Røggaskedler (WHRB) WHRB Røggaskedler (CO-GEN) EEB-S El-lavspændingskedler EL-STEAM

Omregn

Omregn

Partner side

Technical calculations Steam Calculation Turbine Calculation Kedel manualer  Damp  Varmt vand  Hedt vand Boiler Manuals Steam  LP hot water HP hot water Kessel Handbuch  Dampf  ND Heiβwasser  HD Heiβwasser Användarinstruktioner  Aang  Varmvatten  Hetvatten РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ  Паровые  Водогрейные...

Danstoker

Velkommen til Danstoker Se, hvorfor vore partnere og kunder holder fast i Danstoker som deres foretrukne kedelleverandør. Nyheder Se alle > Hvorfor vælge Danstoker? Høj ekspertise KundetilpasningProduktsortiment Kvalitet Fabriksgodkendelser Leveringstid Serviceafdeling 80 års erfaring, intensiv produktudvikling og...

Hvorfor vælge Danstoker?

Derfor skal du vælge Danstoker Høj ekspertise Med mere end 80 års erfaring har Danstokers medarbejdere oparbejdet en høj kompetence inden for udvikling, konstruktion og kedelbygning efter gældende og omskiftelige normer og regler. Det afspejles i virksomhedens...

Bliv Danstoker partner

Bliv Danstoker partner Som Danstoker partner har du adgang til: Beregningsværktøjer Manualer på forskellige sprog Diverse tekniske specifikationer Hvis du allerede har et login, indtastes brugernavn (e-mail) og adgangskode. Nye potentielle partnere, som ønsker adgang til partner...

ISO certificering

ISO9001:2015 Som ISO9001:2015 certificeret virksomhed imødekommer Danstoker A/S kundernes krav og forventninger til organisationens produkter og ydelser. Hele ledelsessystemet tager afsæt i risikoanalyser, og der er fokus på lederskab samt organisationens mål og styring af eksterne leverancer....

SPECIAL KEDLER (BIO)

SPECIAL KEDLER Type: Damp- og Varmt/Hedtvandskedler. Røgrørs-, boks- og vandrørskedler Brændsel: Fastbrændsel Dampkapacitet: Op til 68.000 kg/h Varmekapacitet: Op til 50.000 kW Tryk: Op til 43 bar(o), design afhængig Download brochure Se vores omfattende tilbehørsprogram til biokedler ECO |...

DHF-HP

DHF-HP Type: Højtryksdampkedel eller hedtvandskedel. 3-træk Brændsel: Fastbrændsel Damp ydelse (kg/h): 800 - 15.000 kg/h Varme kapacitet (kW): 525 – 10.000 kW Tryk: Designtryk max 43 bar(o) Download brochure Se vores omfattende tilbehørsprogram til DHF-HP biokedler Termisk aflufter  |  Kondensattank ...

DHF-HP

DHF-HP Type: Højtryksdampkedel eller hedtvandskedel. 3-træk Brændsel: Fastbrændsel Damp ydelse: 800 - 15.000 kg/h Varme kapacitet: 525 – 10.000 kW Tryk: Designtryk max 43 bar(o) Download brochure Download målskitse Se vores omfattende tilbehørsprogram til biokedler Termisk aflufter  |  Kondensattank  |...

DAMPGENERATOR

DAMPGENERATOR Type: SDL (horisontal), SDS (vertikal). CE-mærket Brændsel: Olie/gas Damp ydelse (kg/h): 300 - 3.000 kg/h Tryk: 0-60 bar(o), max 276°C Download brochure Dampgenerator Danstoker dampgeneratorer er det rigtige valg, hvis du ønsker en dampgenerator i en god...

HEDTOLIE

HEDTOLIE Type: TGL (horisontal), TGV (vertikal), TGE (elopvarmet), TGU (træspåner). CE-mærket Brændsel: Olie/gas, Bio (træspåner), El Varme kapacitet (kW): TGL: 100 - 15.000 kW, TGV: 100 - 15.000 kW, TGU: 300 - 3.000 kW, TGE: 6 - 1.200 kW Tryk: Op...

HEDTOLIE

HEDTOLIE Type: TGL (horisontal), TGV (vertikal), TGE (elopvarmet), TGU (træspåner). CE-mærket Brændsel: Olie/gas, Bio (træspåner), El Varme kapacitet: TGL: 100 - 15.000 kW, TGV: 100 - 15.000 kW, TGU: 300 - 3.000 kW, TGE: 6 - 1.200 kW Tryk: Op til...

SPECIAL KEDLER

SPECIAL KEDLER Type: Damp- og Varmt/Hedtvandskedler. Røgrørs-, boks- og vandrørskedler Brændsel: Olie og gasser Dampkapacitet: Op til 68.000 kg/h Varme kapacitet: Op til 50.000 kW Tryk: Op til 43 bar(o), design afhængig Download brochure Specialkedler Danstoker udvikler og...

COMBO

COMBO Type: Kombineret vandrørs- og kanalrøgrørskedel. Lav- og højtryks varmtvandskedel og højtryksdampkedel. CE-mærket Brændsel: Olie/gas Damp ydelse: 5.000 - 55.000 kg/h Varme kapacitet: 3.000 - 50.000 kW Tryk: Op til 40 bar(o), max 400°C Download brochure Se...

Reservedele

Reservedele Danstoker er leveringsdygtig i udvalgte reservedele til egne og fremmede kedler. Vi er bl.a. lagerførende med kedelpakninger, luger, skueglas, vandstandsglas, udvalgte ventiler m.m. Ved defekt eller slitage på større kedelemner producerer Danstoker nye reservedele ud fra...

Tilbehør til hedtoliekedler

Tilbehør til hedtoliekedler Danstoker designer, konstruerer og leverer komplette hedtolieanlæg, som er sammensat af flere forskellige komponenter: Ekspansionsbeholder Samletank Vand Prøvekøler Pumpeunit eller løs fylde- og drænpumpe Luft/gas-udskiller Afgasningsunit Primær pumpeunit Sekundær pumpeunit Vekslerunit (vand, olie, hedtvand...

Containercentraler

Containercentraler Danstokers mobile kedelcentraler, leveres til varmt- og hedtvand samt til damp indtil 6 MW ydelse i henhold til kundes specifikationer. Anlæggene kan pakkes / bygges i enkelte containere eller opbygges af flere containersektioner for de mere komplekse...

Selvbetjening

Selvbetjening

Vekslere – economisere

Vekslere - economisere Danstoker producerer fødevandsforvarmere og economisere for olie- og gasfyrede anlæg. Begge typer af vekslere dimensioneres ud fra hver enkelt dampkedelprojekt. Følgende oplysninger skal kendes: Fødevandsforvarmer . Brændselstype (gas, olie eller kombi) Temperatur fødevand Ønsket...

Termisk afluftere

Termiske afluftere Valg af termisk aflufter afhænger af kedlens dampydelse, procentvis returkondensat samt krav til iltindhold. Desuden gælder det, at spædevandet som minimum skal have en opholdstid i aflufteren på ½ time. Ved krav om iltindhold <...

Overheder

Overheder Overhedere dimensioneres ud fra hver enkel dampkedelsag. Følgende oplysninger skal kendes: Ønsket damptryk Ønsket damptemperatur (eventuelt reguleringsområde) Ud fra ovenstående oplysninger beregnes, tegnes og prissættes den aktuelle overheder. Kontakt Danstoker med nødvendig data og få oplysning...

Pumpestationer

Pumpestationer Med et standardiseret program, der matcher vores dampkedler, er det enkelt at tilvælge en pumpegruppe. Kontakt Danstoker for oplysning om pris for valgt pumpegruppe. Standarddesign pumpegruppe: 2 stk. 100% Grundfos pumper 2 stk. sædeventiler på tryksiden...

Tanke

Tanke Danstoker kan levere tanke til forskellige formål: Fødevandstanke Kondensattanke trykløs Kondensattanke højtryk Bundudblæsningstanke Buffer- og akkumuleringstanke Tankene dimensioneres ud fra hver enkel dampkedelsag. Kontakt Danstoker med nødvendig data og få oplysning om pris.

Brochurer

Brochurer Danstoker A/S Katalog  Olie- og gaskedler Fastbrændselskedler Afgaskedler Absorptionspumper og chillers El-kedler Hedtoliekedel Danblast Service Vekslere – economisere Vandrørs-/ Panelvægskedler

Røggaskedler (WHRB)

Røggaskedler (WHRB) Design og udvikling af specialkedler og ekonomisere til røggasveksling fra kemiske og industrielle processer. Spildvarmen udnyttes i 1, 2 eller 3-træks kedler med efterfølgende lavtemperatur economiser eller med integrerede overhedere på dampkedlerne. Tilhørende system- og...

GLOBAL-H

GLOBAL-H Type: Varmtvandskedel. 3-træk. Min 120 mm isolering, CE-mærket Brændsel: Olie/gas Varme kapacitet: 1.000 - 10.000 kW Tryk: 4 - 16 bar(o), max 32 bar(o), max 240°C Download brochure Download målskitse Se vores omfattende tilbehørsprogram til olie- og...

OPTI-TWIN

OPTI-TWIN Type: Højtryk dampkedel. 3-træk. To ildkanaler, CE-mærket Brændsel: Olie/gas Damp ydelse: 20.000 - 68.000 kg/h Varme kapacitet: 13.000 - 44.000 kW Tryk: 8 - 20 bar(o), max 36 bar(o) Download brochure Se vores omfattende tilbehørsprogram til olie-...

Danblast

Danblast Der er betydelige omkostninger forbundet med at stoppe driften af en kedel, når den skal renses. Forud for rensning har kedlen tabt virkningsgrad på grund af sodbelægninger på hedefladen. Fra anlæg, hvor Danstoker har installeret automatisk sodrensningsudstyr, kan...

ABSORPTION VP – DIRECT FUEL FIRED

ABSORPTION VP, DIRECT FUEL FIRED Type: Direct fired Absorption VP type 2V Energikilde: Olie/gas Kapacitet: Varmeydelse: 200 - 10.000 kW Teknisk info: Varmt vand: op til 80°C. Varmekilde: NP, LPG, CNG eller HSD. COP: 1,4 - 1,45 Download...

ABSORPTION CHILLERS

ABSORPTION CHILLERS Type: Anlægstype iht. designkriterier. Køleteknik og air-conditionering Energikilde: Røggas eller varmt vand Kapacitet: Kuldeydelse: 50 - 3.500 kW Teknisk info: Laveste outlet temp. chilled vand: -5°C. Desig inlet temp. kølevand:  25 - 32°C. Min. inlet temp....

ABSORPTION-VP

ABSORPTION-VP Type: Heat-pump type I. Anvendes ifm. fjernvarme og i teknisk industri Energikilde: Røggas, damp, hedtvand Varme kapacitet: Varmeydelse: 500 – 40.000 kW Teknisk info: Varmt vand: op til 80 °C. Varmekilde: afgas, damp, hedtvand. COP: 1,7 - 1,85...

Vandrørs-/Panelvægskedler

Vandrørs-/Panelvægskedler Danstoker producerer større direkte fyrede kedelenheder med strålingsparten bygget som en vandrørs- eller panelvægs sektion og konvektionsparten er en røgrørs sektion. Kedlerne kan leveres som sektionerede enheder eller sammenbyggede: Combo-kedel. Varmevands-, Hedtvands og Dampkedler fyret med...

El-kedler

El-kedler Global overproduktion af strøm fra sol og vind giver økonomiske fordele ved at supplere varmeforsyningen med el-kedler i fjernvarmeværker og i industrien. Fjernvarmeværkerne kan ofte erstatte brugen af fossile brændsler og lade en el-kedel producere varme...

Absorptionsvarmepumper og chillers

Absorptionsvarmepumper og chillers Absorptionsvarmepumper Danstoker’s absorptionsvarmepumper tager udgangspunkt i behovet for energioptimering. En ekstra køling af røggasserne nyttiggør kondenseringsvarmen i vanddampen og forbedrer systemets virkningsgrad. Absorptionsvarmepumpen drives i modsætning til en kompressorvarmepumpe af en højtemperaturenergikilde i stedet for...

EEB-W

EEB-W Type: Horisontal/vertikal røggaskedel til varmt vand. Designet til installation efter motorer Brændsel: Olie/gas Teknisk info: Motorstørrelse: 0,4 - 20 MW, max 46 kg røggas/sek, max 28 bar(o) Download brochure Se vores omfattende tilbehørsprogram Danblast

EEB-S

EEB-S Type: Horisontal/vertikal røggaskedel til damp. Designet til installation efter motorer Brændsel: Olie/gas Teknisk info: Motorstørrelse: 0,4 - 20 MW, max 46 kg røggas/sek, max 28 bar(o) Download brochure Download målskitse Se vores omfattende tilbehørsprogram Danblast

Service

Service Medarbejderne i Danstokers serviceafdeling har en mangeårig og bred erfaring inden for energitekniske anlæg og kan derved yde en hurtig og effektiv indsats på såvel Danstoker-kedler, som på kedler af andet fabrikat. Serviceorganisationen består af medarbejdere, der...

Tilbehør

Tilbehør til kedler Economisere Fødevandspumpegrupper ShuntpumperSpædevandstanke Termiske afluftere Bundudblæsningstanke Automatisk fødevandsregulering Kundespecifik brændermontage Skorstene Automatisk bundblæsning Automatisk kedelrensning Vandprøvekøler Udstyr for 72 timers ubemandet drift

TEB

TEB Type: Horisontal/vertikal røggaskedel til damp. Designet til installation efter turbiner Brændsel: Gas Teknisk info: Max 29 kg røggas/sek, max 28 bar(o) Download brochure Se vores omfattende tilbehørsprogram Danblast

Røggaskedler (CO-GEN)

Røggaskedler (CO-GEN) Danstoker har gennem de sidste årtier leveret over 2.500 røggaskedler world-wide og har opbygget en enestående ekspertise. Kedlerne monteres efter gas-, dieselmotorer eller gasturbiner. For at forlænge rensningsintervallerne producerer Danstoker bevidst røggaskedler af røgrørstypen. Danstokers røggasdampkedler leveres...

ECO

ECO Type: Eco beregnet for røggasser Brændsel: Røggas Tryk: Op til 35 bar(o). Kapacitet op til 100.000 Nm³/h

VP

VP Type: Varmt- og hedtvandskedel. Vertikal røggaskedel Brændsel: Røggas Varme kapacitet: 1.700 – 16.000 kW Tryk: Max 16 bar(o) Download brochure Se vores omfattende tilbehørsprogram til biokedler ECO  |  Danblast

TDC-F

TDC-F Type: Dampkedel, horisontal røggaskedel efter forbrændingsovn Brændsel: Røggas Varme kapacitet: Op til 20.000 kW Damp ydelse: 2.000 – 32.000 kg/h Tryk: Max 32 bar(o) Download brochure Se vores omfattende tilbehørsprogram til biokedler ECO  |  Danblast

FVB / GVB

FVB / GVB Type: Varmt- og hedtvandskedel. 3-træk. Option: 5-træk m/bypass Brændsel: Fastbrændsel Varme kapacitet: 1.500 – 15.000 kW Tryk: Max 16 bar(o) Download brochure Se vores omfattende tilbehørsprogram til biokedler ECO  |  Danblast

VHS

VHS Type: Varmt- og hedtvandskedel. 3-træk. Option: 5-træk m/bypass Brændsel: Fastbrændsel Varme kapacitet: 1.000 – 6.500 kW Tryk: Designtryk 6 - 16 bar(o) Download brochure Download målskitse Se vores omfattende tilbehørsprogram til biokedler ECO  |  Danblast

MULTIMISER

MULTIMISER Type: Varmtvandskedel. 3-træk. Option: 5-træk m/bypass Brændsel: Fastbrændsel Varme kapacitet: 220 – 4.400 kW Tryk: Designtryk 4-6 bar(o) Download brochure Download målskitse Se vores omfattende tilbehørsprogram til biokedler ECO  |  Danblast

MULTISTEAM

MULTISTEAM Type: Lavtryksdampkedel eller hedtvandskedel. 3-træk Brændsel: Fastbrændsel Damp ydelse: 350 – 7.000 kg/h Varme kapacitet: 220 – 4.400 kW Tryk: Designtryk 1 bar(o) Download brochure Se vores omfattende tilbehørsprogram til biokedler Termisk aflufter  |  Kondensattank  |...